در مانوشان شما را به میهمانی خودآگاهی دعوت می کنیم

آدرس:

میدان هفت تیر، ابتدای بهار شیراز، روبروی اداره پست، پلاک 177 طبقه سوم واحد

آغاز ثبت نام ترم بهمن ۹۷

متقاضیان جدید برای تحصیل در انستیتو می توانند تا ۳۰ آبان ماه ۹۷، فرم پذیرش را تکمیل و به ایمیل انستیتو ارسال نمایند. این افراد در آذرماه برای مصاحبه دعوت خواهند شد.