در مانوشان شما را به میهمانی خودآگاهی دعوت می کنیم

آدرس:

میدان هفت تیر، ابتدای بهار شیراز، روبروی اداره پست، پلاک 177 طبقه سوم واحد

اتمام ثبت نام سال ۱۳۹۷

زمان ثبت نام برای سال ۱۳۹۷ به پایان رسیده است. تا ۲۰ اردیبهشت نتایج اولیه بررسی متقاضیان انجام خواهد شد و افراد دارای شرایط اولیه برای مصاحبه دعوت می شوند.

ثبت نام متقاضیان ادامه تحصیل در انستیتو برای نیمسال اول ۹۸-۹۷ از فروردین ۱۳۹۷ آغاز می شود و تا پایان فروردین ۱۳۹۷ ادامه دارد. کلیه متقاضیان پس از مطالعه دقیق آیین نامه آموزشی انستیتو و پذیرش قوانین و مقررات می توانند فرم ثبت نام را تکمیل کرده و به ایمیل انستیتو ارسال کنند.