در مانوشان شما را به میهمانی خودآگاهی دعوت می کنیم

آدرس:

میدان هفت تیر، ابتدای بهار شیراز، روبروی اداره پست، پلاک 177 طبقه سوم واحد

ادامه بررسی صلاحیت ها

در مردادماه ۱۳۹۷ دومین گروه متقاضیان مصاحبه شدند.