در مانوشان شما را به میهمانی خودآگاهی دعوت می کنیم

آدرس:

میدان هفت تیر، ابتدای بهار شیراز، روبروی اداره پست، پلاک 177 طبقه سوم واحد

دکتر حسین ربوبی

روانشناس و روان درمانگر پویشی
شنبه - چهارشنبه
۰۹:۳۰ - ۱۸:۳۰
پنج شنبه
۹:۳۰ - ۱۴:۰۰
جمعه
تعطیل

 

دکتر حسین ربوبی

 

دکتری روان شناسی

دانش آموخته مستقیم دکتر داود معنوی پور

عضو هیئت علمی انستیتو DISTDP

روان درمانگر DISTDP

مدیر مرکز کاردرمانی و روانشناسی رشد

مشاور و روان درمانگر کلینیک روان شناسی مانوشان

مشاور و روان درمانگرکلینیک روان شناسی ایران اندیش

عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران