در مانوشان شما را به میهمانی خودآگاهی دعوت می کنیم

آدرس:

میدان هفت تیر، ابتدای بهار شیراز، روبروی اداره پست، پلاک 177 طبقه سوم واحد

بررسی صلاحیت متاخرین

در هفته آخر مرداد ماه متقاضیانی که موفق نشدند در مصاحبه ها شرکت کنند مجددا دعوت خواهند شد.