درباره کلینیک روانشناسی مانوشان

مرکز خدمات روانشناسی مانوشان (کلینیک مانوشان) با مجوز رسمی از سازمان نظام روانشناسی ایران با ریاست دکتر داود معنوی‌پور با رویکرد تخصصی روان درمانی پویشی متمرکز DISTDP در دو بخش درمان (درمان فردی، زوج درمانی و نوجوان) و آموزش (تربیت درمانگر حرفه‌ای) در حال فعالیت می‌باشد.

دکتر مینا هادیان

روان درمانگر پویشی DISTDP

دکتر حسین ربوبی

روان درمانگر پویشی DISTDP

دکتر غلامرضا بندلی

متخصص علوم اعصاب شناختی

دکتر ثریا اسماعیلیان

روان درمانگر پویشی DISTDP

انوشه طهماسبی

روان درمانگر پویشی DISTDP

دکتر فاطمه فاضلی

روان‌درمانگر هیجان‌مدار و زوج درمانگر

سعید امدادی

روان درمانگر پویشی DISTDP و اعتیاد

فریبا دلبر نسب

روان درمانگر پویشی DISTDP و نوجوان

دکتر علیرضا جمشیدی

روان درمانگر پویشی DISTDP و زوج درمانگر

گلناز درویش زاده

روان درمانگر پویشی DISTDP

ریحانه شریفی پیشه

روان درمانگر پویشی DISTDP

روان درمانگر پویشی

دکتر سوده امیرخانی

روان درمانگر پویشی DISTDP