دکتر ریحانه شریفی پیشه

دکتر ریحانه شریفی پیشه

دکتر ریحانه شریفی پیشه

من ریحانه شریفی پیشه در سال 1371 در تهران متولد شدم.
 
کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با شماره عضویت نظام روانشناسی ۴۱۷۷۸ و شماره پروانه ۱۶۴۴۲۰۳.
 
در سال ۱۳۹۶ در دوره چهارساله انستیتو آموزش و درمان دکتر معنوی‌پور به شیوه روانپویشی فشرده و کوتاه‌مدت (DISTDP)، زیر نظر اساتید توانمند و بسیار مجرب شرکت کردم و دوره‌های درمانگری به شیوه‌های رفتاردرمانی شناختی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، طرحواره‌درمانی، ذهن‌آگاهی، مربی‌گری مهارت‌های زندگی، زوج درمانی شناختی‌رفتاری و … رو گذراندم.
 
در سال‌های گذشته به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی با کلینیک‌ها روانشناسی و مشاوره مجرب همکاری داشتم.