دکتر مینا هادیان

دکتر مینا هادیان

عضو هیئت علمی انستیتو DISTDP
روانشناس و روان درمانگر پویشی

دکتر مینا هادیان

عضو هیئت علمی انستیتو DISTDP
روانشناس و روان درمانگر پویشی

سابقه کار بالینی از سال ۷۵ در مرکز مشاوره توحید، سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در قطر و بحرین، کلینیک روان شناسی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و کلینیک مانوشان

مدرس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی به مدت ۶ سال

مدرس مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان به مدت ۴ سال

مدرس دوره های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان به مدت ۱۰ سال

تدریس ۱۲ دوره کارگاههای آموزشی در دانشگاه علامه طباطبایی،خوارزمی و پژوهشکده تعلیم و تربیت

مدرس دوره های آموزشی اعضای تخصصی مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی آموزش و پرورش شهر تهران به مدت ۸ سال

مولف ۱۴ مقاله علمی و پژوهشی

مولف کتاب راهبردهای ارتقای سلامت روانی-رفتاری دانش آموزان

مجری و همکار پژوهشی در ۱۰ طرح استانی و کشوری

سابقه اجرایی

رئیس مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی توحید(اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران) به مدت ۹ سال

رئیس کارگروه تخصصی تالیف محتوی آموزشی توانمند سازی مشاوران شهر تهران به مدت ۲ سال

رئیس کارگروه تخصصی هسته ها و مراکز مشاوره مناطق آموزش و پرورش شهر تهران به مدت ۸ سال

عضو کمیته سنجش و ارزیابی تحصیلی آموزش از راه دور به مدت یکسال

طراح سوال در کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد و دوره اعزام به خارج معلمان