روان‌درمانی پویشی DISTDP

روان درمانی پویشی متمرکز DISTDP از روش‌های موثر روان درمانی برای طیف گسترده‌ای از اختلال‌های روانشناختی است. این روش درمانی با تمرکز بر نوروسایکوبیولوژی احساس‌ها می‌تواند آسیب‌های اساسی در دلبستگی‌های نخستین را ترمیم نماید و بیمار را به جهان بینی جدیدی برساند. حاصل این تغییرات از بین رفتن اضطراب‌ها و افسردگی‌های حاصل از این آسیب‌هاست. شواهد پژوهشی متعددی وجود دارد که این روش درمانی می‌تواند اختلال‌های اضطرابی، اختلالات خلقی، مشکلات در روابط بین فردی را برطرف کند. فرد پس از این درمان زندگی همدلانه‌تری با خود و عزیزانش را تجربه می‌کند و با اعتماد به نفس می‌تواند توانایی‌ها و ظرفیت‌های درونی‌اش را در جهت زندگی موثر و شاد به کار گیرد.