دکتر داود معنوی پور

دکتر داود معنوی پور

موسس کلینیک مانوشان و انستیتو DISTDP
روانشناس و روان درمانگر پویشی

دکتر داود معنوی پور

موسس کلینیک مانوشان و انستیتو DISTDP
روانشناس و روان درمانگر پویشی

متولد دیماه ۱۳۵۳ در محله امیریه تهران است. تحصیلات مقدماتی را در شهریار و در رشته اقتصاد(۱۳۷۱) به پایان رسانده است. دوره لیسانس، فوق لیسانس و دکتری را در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای رودهن، خوراسگان اصفهان و علوم و تحقیقات تهران در روانشناسی با گرایش های بالینی، عمومی و تربیتی در سال ۱۳۸۶ به پایان رسانده است. او اکنون استاد پایه ۲۰ گروه روانشناسی و مدیر گروه دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار است. فراز و فرودهایی را در حوزه روانشناسی طی کرده، که از علاقه مندی به روان سنجی و آمار آغاز شده و با آشنایی با رویکردهای انتقادی فلسفه تعلیم و تربیت ادامه یافته است. حاصل این تجربه ها بیش از ۵۵ مقاله علمی پژوهشی در نشریه های معتبر داخلی و خارجی و کتاب هایی در آمار، روش تحقیق، فلسفه تعلیم و تربیت و روان درمانی پویشی متمرکز کوتاه مدت است. علاقه دیرینه او به روانکاوی در ابتدای دهه سوم زندگی، با آشنایی دکتر حبیب دوانلو رنگ و بویی تازه گرفته و از سال ۱۳۸۳ به بعد طرحی نو در زندگی حرفه ای ایشان درانداخته است. پس از پذیرش درخواستش توسط دکتر دوانلو، برای آموزش و شاگردی نزد ایشان رفت. با هدف آموزش نظام مند روش دکتر دوانلو، انستیتو DISTDP را به عنوان واحد آموزش کلینیک روانشناسی مانوشان تاسیس نمود.