در مانوشان شما را به میهمانی خودآگاهی دعوت می کنیم

آدرس:

میدان هفت تیر، ابتدای بهار شیراز، روبروی اداره پست، پلاک 177 طبقه سوم واحد

طبقه اول
اتاق 101
202-555-0104
dr.pollar@medicpress.com
دیدن پروفایل
طبقه پنجم
اتاق 511
202-555-0105
dr.scully@medicpress.com
دیدن پروفایل
طبقه سوم
اتاق301
202-555-0106
dr.williams@medicpress.com
دیدن پروفایل
طبقه چهارم
اتاق جراحی
202-555-0107
dr.davis@medicpress.com
دیدن پروفایل

دکتر گرین الفی

متخصص مغز و اعصاب
طبقه دوم
اتاق 205
202-555-0108
dr.green@medicpress.com
دیدن پروفایل

دکتر فاکس مولدر

متخصص پوست
طبقه دوم
اتاق 204
202-555-0109
dr.mulder@medicpress.com
دیدن پروفایل

کارمند پزشکی

فورد بتی

پرستار
بخش تحویل
اتاق 301
به دکتر اسکولی اختصاص داده شده است

هریز الیسون

پرستار
بخش شمال
اتاق N11
به بخش تحویل اختصاص داده شده

کلارک روی

دستیار پزشک
بخش شمال
اتاق N11
کارمند نمونه