فرم درخواست پذیرش در

مجموعه آموزشی روان پویشی DISTDP

متقاضی محترم لطفا در ابتدا قوانین و آئین‌نامه آموزشی را با دقت مطالعه بفرمایید و سپس اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید.

سوابق تحصیلی :

سابقه میزان آشنایی با روان پویشی و سایر رویکردهای روان درمانی:

سابقه درمان: