فرم درخواست پذیرش در

مجموعه آموزشی روان پویشی DISTDP

متقاضی محترم لطفا در ابتدا قوانین و آئین‌نامه آموزشی را با دقت مطالعه بفرمایید و سپس اقدام به تکمیل فرم زیر نمایید.

بعد از دانلود فرم زیر و تکمیل آن، فرم را به آدرس ایمیل manoushanregister@gmail.com ارسال فرمایید.

دانلود فرم درخواست پذیرش در مجموعه آموزشی روان پویشی DISTDP